ירחוני רופאים

מנינגוקוק והריוןIncreased Attack Rate of Meningococcal Disease in Children With a Pregnant Mother
Pediatrics 2005; 115: e590-e593

Elske J. van Gils, Job B. van Woensel, Arie van der Ende, and Taco W. Kuijpers

שכיחות יתר של הריון אמהי בזמן תחלואת ילדים עם מנינגוקוק


שכיחות תחלואת ילדים עם חיידק המנינגוקוק עד גיל 5 שנים ,גבוהה יותר מבהמשך. הסיבה לכך היא ככל הנראה חוסר בשלות יחסי של מערכת החיסון.
בעוד שאחוז הנשאות באוכלוסיה הכללית נע בין 10-15% , אחוז הנשאות בגילאים הצעירים הינו 2% בלבד. העובדה שנשאות מקנה הגנה חיסונית ע"י
פיתוח נוגדנים כנגד החיידק משפיעה ככל הנראה אף היא על השכיחות הגבוהה של תחלואה במנינגוקוק בגיל הצעיר עקב הדבקות הילדים ממבוגרים נשאים  החיים בסמיכות אליהם בעוד שלילדים עצמם אין נוגדנים מגינים המונעים את הדבקתם.הנחה זו נתמכת ע"י הוכחת אחוזי נשאות גבוהים במשפחות בהן אחד
מהילדים לקה במחלה מנינגוקוקלית לעומת אחוזי נשאות נמוכים במשפחות בהן אחד מהמבוגרים לקה במחלה כזו.בעבר הודגם שמבין בני הבית במשפחות בהן אחד הילדים נדבק במנינגוקוק האם היתה בסיכון גבוהה יותר לנשאות עם חיידק המנינגוקוק .
במחקר שלפנינו בדקו החוקרים האם יש קשר בין הריון אמהי ותחלואה בו זמנית של אחד מילדיה עם חיידק המנינגוקוק.המחקר שבוצע היה רטרוספקטיבי
וכלל 88 ילדים שאושפזו במהלך השנים בבי"ח בהולנד .מול קבוצת החולים נבדקה קבוצת בקורת בעלת נתונים דומים שאושפזה באותן השנים בבי"ח מסיבות אחרות.
תוצאות: בקבוצת הילדים שחלו עם מנינגוקוק 17 אמהות (19%) היו בהריון בזמן המחלה בעוד שבקבוצת הבקורתרק 2 אמהות היו בהריון במהלך האישפוז
מסקנה: הריון מעלה את הסכנה היחסית של הילדים הקיימים לתחלואה עם מנינגוקוק
המחברים אינם יודעים להסביר את תוצאת המחקר והם המשערים שהשינויים ההורמונלים החלים במהלך ההריון האמהי חושפים את הנשים ההרות לנשאות גבוהה יותר של החיידק או לחילופין מקנים לו עקב תגובה אימונית שונה את האפשרות להדביק את הילדים.
 יש לציין שעקב השיטה הרטרוספקטיבית של המחקר לא ניתן היה לדעת מה בדיוק היה אחוז הנשאות ורמת הנוגדנים הדם האמהות וכן לא נבדקו גורמי סיכון אחרים שתוארו בעבר בספרות כגון  עישון ומחלות וירליות בסמוך לתחלואה.
הערה: לאור ריבוי המקרים היחסי של תקיפת החיידק בארץ לאחרונה מעניין לדעת האם ניתן לשחזר את התצפית המוצגת כאן גם בארץ
או לבצע מחקר פרוספקטיבי לאישור התוצאות הנ"ל.    

ואם יש עוד שאלות , או אתם רוצים להתיעץ.. אתם מוזמנים להכנס לפורומים
banner

לדף הבית
רופא ילדים |  מפת האתר |  רפואת ילדים |  מי אנחנו |  מחלות ילדים |  פורום ילדים