ירחוני רופאים

רמות CK-MB גבוהות ב-BPVרמות CK-MB גבוהות ב-BPV

 

Creatine kinase MB (CK-MB) in benign paroxysmal vertigo of childhood: A new diagnostic marker
Peo Rödöö, Dan Hellberg

April 2005 • Volume 146 • Number 4

 

BPV מופיע לרוב לפני גיל 4 ונמשך 2-4 שנים ,בטרם חולף לחלוטין. שכיחות התופעה אינה ידועה עקב הזנחת אבחנה זו בחלק ניכר מהמקרים ולכן מקובל לחשוב שמדובר במצב שכיח יחסית המאובחן בחוסר. המצב תואר לראשונה ע"י BAZZER בשנת 1964 . הקריטריון החשוב לאבחנה הינן אפיזודות קצרות של ורטיגו הנמשכות מספר שניות עד מספר דקות וחולפות מעצמן ללא הותרת בעיה נוירולוגית כלשהיא. הילד אינו מאבד הכרה בזמן האירוע ואם הוא גדול דיו לדבר הוא מתאר תחושת סיבוב או סחרחורת.לעיתים יש תופעות נלוות של חיוורון,בכי,פחד,איבוד יציבה,הזעה והקאות ולעיתים אף שינויים בטונוס השרירים.

תדירות ההתקפים נעה בין מספר פעמים בחודש עד מספר פעמים ביום. העדר התקפים למשך 6 חודשים מצביע על החלמה מלאה.

יש לציין שאירועים כאלו נראים מרשימים למדי ולעיתים קרובות מעמידים את הרופא המטפל בפני דילמה אבחנתית ואת ההורים מול שורת מצבים מפחידה למדי.ברוב המקרים האבחנה מתמדת ל-BPV רק לאחר שנשללו כל הבעיות הנוירולוגיות,קרדיאליות,מטבוליות שעלולות להביא למצבים דומים.  כיום עדיין אין בדיקת דם או אחרת המסוגלת לאפשר אבחנה של BPV ומדובר באבחנה על דרך השלילה.

במחקר הנוכחי בדקו החוקרים האם רמות מוגברות של CK-MB קיימות במצב של BPV והאם הן יכולות לעזור באבחנת המחלה והמעקב אחריה. הסיבה למחקר היתה תצפית מקרית של רמות CK-MB באחד מהילדים שאבחנו ע"י המחברים כלוקים ב-BPV.

שיטות: 22 ילדים שאבחנו כסובלים מ-BPV בודאות השתתפו במחקר. הילדים עברו בירור מלא שלל בעיות אחרות.הילדים מלאו אחר התנאים הבאים :

התקפי ורטיגו חוזרים שמשכם אינו עולה על מספר דקות ומתרחשים לפחות פעם בחודש

תחילת ההתקפים לפני גיל 4

לאחר ההתקף-התאוששות מלאה למצב נורמלי ללא כל בעיות שאריות

בדיקה קלינית ונוירולוגית תקינה לחלוטין

שלילת בעיות אחרות

כל הילדים לא שינו את הקריטריונים הללו במהלך המחקר. רמת ה-CK-MB נבדקה אחת ל -3 עד 6 חודשים.מולם נבדקה לרמות CK קבוצת בקורת של ילדים שהגיעו למיון מסיבות שונות.

תוצאות: מתוך קבוצת הילדים 70% היו בנות והשאר בנים (איזו הפתעה...) הגיל הממוצע בזמן בצוע האבחנה היה 2.1 שנים. גיל תחילת המחלה היה 1.7 שנים (יש לשים לב לזמן הניכר בין תחילת המחלה ועד לבצוע האבחנה) זמן מעקב ממוצע היה 2.8 שנים. מספר ההתקפים בחודש לפי נתוני המחקר היה : התקף 1 לחודש ב-4 ילדים. 2 התקפים בחודש ב-5 ילדים. 3-19 התקפים בחודש ב-6 ילדים ויותר מ-24 התקפים בחודש ב-7 ילדים. 7 ילדים החלמיו במהלך המחקר .זמן ממצוע עד החלמה 33 חודשים.

ב-19 מהילדים (86%)  היו רמות CK-MB שוות או גבוהות ל-3 מיקרוגרם/ליטר בזמן האבחנה הקלינית ולשלושת הילדים הנותרים היו רמות גבוהות רק בחלק מהזמן. לא היה קשר בין גובה רמות ה-MB-CK וזמן תחילת המחלה. מיד לאחר התקף היו רמות CK-MB גבוהות יותר ביחס לרמות בין ההתקפים.לא היה הבדל ברמות ביחס ישר למספר ההתקפים בחודש .

במהלך המחקר 7 ילדים החלימו מהמחלה ובהם נרשמה ירידה לירידת ערך ה-CK-MB בזמן ההחלמה עד לערכים נורמלים נמוכים מ-3 כשהוגדרו כבריאים.

רמות AST ורמות CK כלליות נבדקו אף הם במקביל לרמות ה-CK-MB ונמצאו רק במחלק מהמקרים גבוהות מהמצופה (ב-32% מהמקרים עבור AST ו-65% עבור CK) רמות הטרופונין היו תקינות בכל הילדים.

דיון: בדיקת רמות CK-MB הראתה בכל הילדים חריגה בלפחות אחת משני הבדיקות הראשונות לאחר שבוצעה האבחנה הקלינית. הסיבה לעלית הערכים של מקטע CK זה אינה ברורה אך ברור שלא מדובר במקור קרדיאלי אלא ככל הנראה ברקמת שריר למרות שאין במקירם אילו הפעלת שרירים מוגברת כמו שיש בפרכוסים ואין כל עדות לנזק שרירי כלשהוא במהלך המחלה.  בדיקה פשוטה וזמינה זו יכולה אולי להקל על בצוע האבחנה בילדים בהם עד היום היה צורך לסט ארוך של בדיקות על מנת לשלול בעיה אחרת – המשך החקר אולי יתרום להבנת הפתופיזיולוגיה העומדת מאחורי מצב זה.

ואם יש עוד שאלות , או אתם רוצים להתיעץ.. אתם מוזמנים להכנס לפורומים
banner

לדף הבית
רופא ילדים |  מפת האתר |  רפואת ילדים |  מי אנחנו |  מחלות ילדים |  פורום ילדים