משקל עודף בילדים נחשב למגיפה של האלף השלישי , מה קורה אצלכם ?
אנחנו בבעיה אבל מתעלמים  (8.0 %) 8 הצבעות
אין שום בעיה - כולם בסדר  (76.0 %) 76 הצבעות
יש בעיה ואנחנו מתמודדים בהצלחה  (5.0 %) 5 הצבעות
יש בעיה ואנחנו מתמודדים אך ללא הצלחה  (11.0 %) 11 הצבעות
עד עכשיו הצביעו 100 אוהדים
סקרים קודמים
---- חזרה לסקר