לאחר שהרופא קבע טיפול - איך אתם מבצעים אותו
תמיד משלימים אותו עד הסוף !  (70.2 %) 66 הצבעות
לרוב לא עומדים במשטר שקבע הרופא  (10.6 %) 10 הצבעות
לפעמים משלימים ולפעמים לא -איך שיוצא  (12.8 %) 12 הצבעות
אנחנו דוקא רוצים אבל מרבים לפספס  (6.4 %) 6 הצבעות
עד עכשיו הצביעו 94 אוהדים
סקרים קודמים
---- חזרה לסקר