האם לדעתך יש לעגן חובת חיסונים בחקיקה
כן, חד משמעית
לא, איש הישר בעיניו יעשה
חובת חיסון רק ללומדים במערכת החיסון הציבורית
חובה רק לחלק מהחיסונים
 

עד עכשיו הצביעו 235 משתתפים
תוצאות הסקר---- סקרים קודמים