מהי גישתך לבצוע US פרקי ירכיים בילוד
אני מבצע לכולם כרוטינה  (63.2 %) 12 הצבעות
אני מבצע רק לילודים שבדיקתם מצביעה על ליקוי  (31.6 %) 6 הצבעות
אינני שולח ל-US אלא לאורטופד  (5.3 %) 1 הצבעות
עד עכשיו הצביעו 19 אוהדים
סקרים קודמים
---- חזרה לסקר