איך תגיב לבקשת בדיקת דם שלא לצורך?
אשלח ל- CBC  (15.4 %) 2 הצבעות
לא אשלח גם אם יווצר חיכוך  (38.5 %) 5 הצבעות
אסביר שאין צורך אבל אשלח לבצע את הבדיקה  (30.8 %) 4 הצבעות
אם דוקרים אשלח גם כמיה רחבה  (15.4 %) 2 הצבעות
עד עכשיו הצביעו 13 אוהדים
סקרים קודמים
---- חזרה לסקר