ילד 3 שעות לאחר חבלת ראש מינורית שגרמה מיד אחריה להקאה - בדיקתו תקינה, מה תעשה?
מיד למיון - אינני לוקח סיכונים.  (66.7 %) 14 הצבעות
אשאיר אותו במרפאה 3 שעות ואם אין התדרדרות-הביתה  (14.3 %) 3 הצבעות
הביתה והאם תודרך לפנות למיון בכל החמרה  (19.0 %) 4 הצבעות
עד עכשיו הצביעו 21 אוהדים
סקרים קודמים
---- חזרה לסקר