האם לדעתך יש לעגן חובת חיסונים בחקיקה
כן, חד משמעית  (55.5 %) 117 הצבעות
לא, איש הישר בעיניו יעשה  (23.2 %) 49 הצבעות
חובת חיסון רק ללומדים במערכת החיסון הציבורית  (1.9 %) 4 הצבעות
חובה רק לחלק מהחיסונים  (19.4 %) 41 הצבעות
עד עכשיו הצביעו 211 אוהדים
סקרים קודמים
---- חזרה לסקר